Περιποίηση Δερμάτινου Σαλονιού

Γίνετε λεπτομερής καθαρισμός και ενυδάτωση με ειδικά υλικά για την συντήρηση και την καλύτερη, μακροχρόνια προστασία τους.

Ενδεικτική συντήρηση δερμάτινων επιφανειών δύο με τρείς φορές το χρόνο ανάλογα με την χρήση.